XM Logo

Přihlášení

Poprvé u XM? Založit účet

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o riziku.

XM neposkytuje své webové stránky a služby osobám v žádné zemi, ve které je používání jejích webových stránek a služeb zakázáno místními zákony nebo předpisy. Při přístupu na tyto webové stránky ze země, ve které jejich používání může, ale nemusí být zakázáno, je odpovědností uživatele zajistit, aby jakékoli používání webových stránek nebo služeb bylo v souladu s místními zákony nebo předpisy. XM nepotvrzuje, že informace na jejích webových stránkách jsou vhodné pro všechny jurisdikce.