XM Logo

Login

Nowy w XM? Załóż konto.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Ujawnienie ryzyka.

Strona internetowa i usługi XM nie są kierowane do osób w krajach, w których korzystanie z nich jest zabronione przez lokalne prawo lub przepisy. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej z kraju, w którym korzystanie z niej może być zabronione, użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się we własnym zakresie, czy jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej lub usług jest zgodne z lokalnym prawem lub przepisami. XM nie zapewnia, że informacje na tej stronie internetowej odpowiadają wszystkim jurysdykcjom.